לקויות למידה - הקלות לזכאים

נבחן משנה אינטרני

במידה ואושרו הקלות לנבחן משנה אינטרני בעת היותו תלמיד תיכון, יהיה התלמיד זכאי לקבל את אותן ההקלות עד הגיעו לגיל 25. על התלמיד לציין את ההקלות להן היה זכאי בעבר בעת ההרשמה לבחינת בגרות בבית ספרו, וכי הוא מבקש לקבל את אותן ההקלות גם בבחינת הבגרות אליה הוא נרשם. אם התקיימו שני התנאים (התלמיד קיבל בעבר הקלות בשל לקויות למידה וטרם הגיע לגיל 25) לא יידרש דיון מחודש בוועדת חריגים. במידה והתלמיד ביקש הקלות להן לא היה זכאי בתקופת התיכון דינו כנבחן אינטרני רגיל – התלמיד ימסור את האישור הדידקטי / פסיכולוגי בבית ספרו בכדי שתאושרנה לו הקלות בוועדת חריגים.

נבחן משנה אקסטרני

במידה ואושרו הקלות במערכת האינטרנית, אך התלמיד הפך במהלך הזמן לתלמיד אקסטרני, הוא יהיה זכאי לקבל את אותן ההקלות גם בבחינות אותן ייקח התלמיד במערכת האקסטרנית, וזאת מבלי שהתלמיד יאלץ להגיש מחדש את האבחונים הדידקטיים / פסיכולוגיים. בכדי לקבל את ההקלות, יביא התלמיד אישור מבית הספר שלו על ההקלות שאושרו לו בעבר, ולמסור את האישור בשלוחה של הנבחנים האקסטרניים.
במידה והתלמיד מבקש הקלות אותן לא קיבל בעת היותו תלמיד תיכון, יהיה עליו לעבור אבחון דידקטי / פסיכולוגי נוסף, וימסור אותו בשלוחה של הנבחנים האקסטרניים, כדי שתאושרנה לו הקלות בשל לקויות למידה בוועדת חריגים.
לתשומת לב: על הנבחן האקסטרני להודיע 30 יום לפני הבחינה על רצונו/רצונה לממש את ההקלות. מי שלא יודיע לשלוחה על רצונו/רצונה לממש את ההקלות, לא יקבל אותן.

ערעורים ובקשות

המועד האחרון לבקשת הקלות מסתיים בדרך כלל מספר ימים לפני התאריך האחרון לרישום לבחינות בגרות באותו מועד. יש לעקוב אחר הפרסומים של משרד החינוך, עבור האינטרנים ועבור האקסטרנים.
ניתן לערער על החלטת וועדת חריגים בנוגע להקלות עד שבוע ימים מיום קבלת התשובות של הועדה.

Article source: https://www.lamdan.co.il/publishing/article/articles/44-לקויות-למידה-הקלות-לזכאים.html

  • מאמרים
  • Feb 23, 2020
  • רות חבה

כותב המאמר

inehmad

רות חבה

מורה לתוכנות ADOBE

המאמרים הנצפים ביותר

מדריך המורים

מורים פרטיים

מורים פרטיים

מורה פרטי טוב, מורה לחיים. מאוד קשה למצוא מורים פרטיים שיש להם את הניסיון הנדרש קיימת אמירה – על מנת להעביר...

עוד
בגרות וקבלה ללימודים - תעודת בגרות בעת קבלה ללימודים

בגרות וקבלה ללימודים - תעודת בגרות בעת קבלה ללימודים

בחינות הבגרות הן אחד מן הרכיבים החשובים ביותר בעת ניסיון להתקבל ללימודים במוסד אקדמי או מכללה. כדאי לכם להכיר את...

עוד
בחינות בגרות - בחינת בגרות

בחינות בגרות - בחינת בגרות

תעודת בגרות היא תעודה המוענקת במדינת ישראל לבוגרי בתי ספר או נבחני בחינות חיצוניות (בחינות בגרות אקסטרניות)...

עוד
תואר ראשון - בוגר אוניברסיטה

תואר ראשון - בוגר אוניברסיטה

תואר ראשון, או בשמו היותר נכון תואר בוגר אוניברסיטה הוא תואר אקדמי אותו מקבל סטודנט לאחר שהוא מסיים לימודים...

עוד
הכנה לפסיכומטרי - קורס הכנסה לפסיכומטרי

הכנה לפסיכומטרי - קורס הכנסה לפסיכומטרי

המצב היום הוא כי רוב העוברים מבחן פסיכומטרי, עוברים קודם לכן קורס הכנה לפסיכומטרי באחד מבתי הספר או המכונים...

עוד
תנאי קבלה לאוניברסיטה

תנאי קבלה לאוניברסיטה

כל אוניברסיטה מגדירה לעצמה חתך קבלה מינימלי עבור כל חוג או תחום לימוד מסויים. חתך קבלה מינימלי הוא למעשה תנאי...

עוד